Home » Vilka är vi?

Vilka är vi?

Anders Karlsson

Jag är utbildad socionom samt diplomerad samtalscoach enligt ICF. Under ett antal år arbetade jag inom den offentliga sektorn som socionom. Dessförinnan arbetade jag bl.a. som industriarbetare och mentalskötare. Sedan 1989 driver jag egen verksamhet inom mitt yrkesområde. Mitt stora intresse inom yrkeslivet är att finna nya vägar för att skapa arbetstillfällen. Jag har ett stort nätverk inom privat näringsliv och offentlig sektor som jag utökar genom att vara aktiv i flera företagsgrupper. Mycket av fritiden tillbringar jag på cykel bl a cyklar jag Vätternrundan årligen. Jag är en riktig ”sportfåne” så givetvis har Personalpartner AB årskort på Malmö Stadion. Ett annat stort intresse är veteranbilar.


Christin Lindbom

Jag är utbildad beteendevetare från Personal och arbetslivsprogrammet på Lunds universitet. Mitt huvudämne är arbets- och organisationspsykologi med fördjupning i urval och rekrytering samt samtals- och intervjuteknik. Jag är dessutom diplomerad samtalscoach enligt ICF. Jag tycker om att arbeta med människor. Att se det unika hos varje individ är viktigt för mig.

Min nuvarande yrkesroll har jag haft sedan januari 2000. Dessförinnan arbetade jag som undersköterska på Skånes Universitetssjukhus samt inom barnomsorg och detaljhandel.

Min fritid tillbringar jag med familj och vänner. Jag har ett stort intresse för litteratur, film och musik. Långpromenader och skidåkning är även något som jag uppskattar mycket.


Anette Nilsson

Jag heter Anette och jag har en lång och bred erfarenhet av fördjupat utredningsarbete samt samordnat arbetsinriktat rehabiliteringsarbete från min anställning på Försäkringskassan.

Jag har också erfarenhet av arbetsförmedling, integrationsarbete samt projektledning. Mitt arbete har medfört ett stort och brett kontaktnät i det privata näringslivet samt i offentlig förvaltning. I min bakgrund finns en utbildning inom psykisk rehabilitering enligt Bostonmodellen. Jag är därutöver diplomerad samtalscoach enligt ICF.