Home » Vårt nätverk

Vårt nätverk

I stort sett handlar alla delar av vår verksamhet, förenklat uttryckt, om en sak – att våra klienter får ett arbete.

Idag är det enkelt att söka arbete via internet. Det leder samtidigt till väldigt många ansökningar per utannonserad tjänst med ökad konkurrens och en svår urvalsprocess för arbetsgivaren som följd. Personalpartner AB kan matcha rätt person till en tjänst innan den utannonseras. För att fånga upp ett anställningsbehov på ett tidigt stadium krävs att vi har en kontinuerlig och aktiv kontakt med arbetsgivare; privata, offentliga och inom den sociala ekonomin.

Sedan många år är detta nätverkande en naturlig del av vårt arbete. Vi är med i ett flertal företagsgrupper varav vi initierat några, t ex SFiU (Skånska Företag i Utveckling), Möllevångens företagsgrupp och Hyllie Företagsgrupp, och innehar styrelseposter i dessa. Vi har också väl etablerade kontakter  med såväl offentliga arbetsgivare som arbetsgivare inom ideell sektor och social ekonomi.