Home » Starta-eget rådgivning

Starta-eget rådgivning

Vår erfarenhet är att vid övertalighet eller när man av hälsoskäl tvingas byta yrkesinriktning vill många av våra klienter ta chansen att starta eget företag som alternativ till att söka ny anställning.

Personal från Personalpartner AB har lång erfarenhet som rådgivare vid nyföretagarcenter.
Vi kan erbjuda individuell ”Starta Eget” rådgivning där vi tillsammans med vår klient, och vid behov med bistånd från externa ämnesexperter, arbetar fram en färdig affärsplan och i förekommande fall en färdig ansökan om stöd vid start av näringsverksamhet samt i förekommande fall särskilt stöd vid start av näringsverksamhet.