Resa-projektet

RESA-programmet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sociala företag. Programmet vänder sig till personer som av hälsoskäl behöver en mjukstart i processen mot arbetsåtergång.

Personalpartner AB erbjuder aktiviterings/praktikplatser inom ideell sektor i Malmö, Trelleborg, Landskrona, Höör samt Helsingborg.

Personalpartner AB:s uppdragsgivare och remitterande instans är Arbetsförmedlingen.

Målgrupp

Resa står för REhabilitering, Sysselsättning och Arbete för arbetsökande med psykiska funktionshinder. Det är arbetsförmedlingen som beslutar vilka arbetssökande som tillhör målgruppen och anvisar plats.

Vad innebär Resa?

Resa innebär att man får en möjlighet att prova att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och genom detta kan rehabiliteras för att möjliggöra en återgång till arbetsmarknaden.

I ett första steg tas ett beslut om 6 månader. Innehåll och arbetstider beslutas gemensamt av arbetsökande, af-handläggare, Personalpartner och ansvarig på arbetsplatsen. Personalpartner har veckovisa uppföljningar och arbetstider och innehåll kan anpassas löpande.

Resaplatsen kan förlängas med 6 månader. Under förlängningen tydliggörs målsättningen mot ett arbete och Personalpartner har här möjlighet att erbjuda denna extra coachning.

Om du är arbetsökande och tror att Resa skulle passa dig – kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen!