Home » Rehabiliteringstjänster

Rehabiliteringstjänster

Rehabiliteringstjänster är en av Arbetsförmedlingen upphandlad tjänst där Personalpartner har avtal om 9 platser. Det är Af’s handläggare som anvisar arbetsökande till platserna. Plats anvisas för upp till 3 månader ev med förlängning upp till 3 månader om behov finnes.

Pesonalpartner tar efter kartläggning fram en anpassad arbetsträningsplats. Målet är att få en bild av arbetsförmågan, både vad avser arbetsinnehåll och omfattning. Vi står för stöd, uppföljning och utvärdering under tiden klienten är på arbetsträningsplatsen.