Home » Jobbchansen

Jobbchansen

Jobbchansen var inledningsvis ett ESF-projekt initierat av Personalpartner AB och Helsingborgs stad och delfinansierades av ESF-rådet. Projektägare var Personalpartner AB och medfinansiärer var Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Projektet pågick 2012-2014 och har därefter implementerats i Helsingborgs Stads ordinarie programverksamhet. 

Målgruppen i Jobbchansen är långtidsarbetslösa individer som uppbär försörjningsstöd, har en psykisk problematik och inte är föremål för aktiva insatser via Arbetsförmedlingen. Målet är att deltagarna ska bli självförsörjande och erhålla anställning på den grad de besitter en arbetsförmåga. Personalpartner AB tar fram underlag för ansökan om sjukersättning på den del deltagaren eventuellt saknar arbetsförmåga.