Home » Projekt & anbud

Projekt & anbud

Har Ni en projektidé och behöver en samarbetspartner? Eller behöver Ni endast stöd med projektbeskrivning, ansökan eller anbud?

Personalpartner AB har skaffat sig en gedigen erfarenhet av projektansökningar och anbudsförfarande inom vårt verksamhetsområde. Det är en kunskap vi gärna delar med oss av, självklart så länge det inte direkt står i konkurrens med vår egen verksamhet. Vi har goda erfarenheter av samarbete med andra aktörer och i alla projekt, vi drivit genom åren, har dessa samarbeten sett olika ut. Kontakta oss för en diskussion – det mynnar alltid ut i något: en ny infallsvinkel och att vi lär känna varandra, ett projektsamarbete eller en långsiktig affärsrelation.

Kontakta Anders, tel. 040-94 91 91/0705-30 74 27.