Home » Praktik- & arbetsträningsplatser

Praktik- & arbetsträningsplatser

På uppdrag av myndigheter, organisationer och företag bistår Personalpartner AB med framtagande av praktikplatser och arbetsträningsplatser för individer och grupper som ej har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden eller som av någon anledning tvingats byta yrkesinriktning.

Vi ”skräddarsyr” plats utifrån individens önskemål och förutsättningar, vilket leder till att en hög andel av platserna leder vidare till anställning. Även vid praktik/arbetsträning har vi alltid arvoderad handledare för att säkerställa en bra introduktion. Beroende på uppdragets art så har vi differentierad längd på perioden.