Home » Övriga tjänster

Övriga tjänster

Alla delar av vår verksamhet handlar om individer och deras mål avseende jobb och karriär. Över tiden har vi arbetat med olika typer av projekt med olika finansiering; av arbetsgivare individuellt finansierad omställning, ESE-projekt, arbetsmarknadsprojekt m m.

Du är alltid välkommen att rådfråga oss kring arbetsmarknadsinriktad rehabilitering, omställning. outplacement, vägledning, coaching eller liknande.