Home » Omställning

Omställning

Personalpartner AB är ett auktoriserat omställningsföretag och har samarbetsavtal med trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL finansierar omställningsprogram som ska underlätta för uppsagda kollektivanställda medarbetare att hitta nytt arbete. Företag och den lokala fackliga organisationen kan beviljas omställningsstöd för arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definition i LAS och vid anställningens upphörande varit anställd minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år.
De uppsagda får genom stödet en möjlighet att, tillsammans med en coach, snabbare hitta vägar till nytt jobb alternativt hjälp att starta egen verksamhet.

Personalpartner AB har etablerat sig som ett uppskattat omställningsföretag då vi har en resultatinriktad arbetsmetodik. Vi vet hur viktigt målet – ett arbete – är för den uppsagde. Förutom coachning i sökprocessen, personligt utformad jobbsökarstrategi och bra ansökningshandlingar är direkta kontakter med arbetsgivare oftast den effektivaste och kortaste vägen till ett nytt arbete. Det sägs att endast 20-25 % av alla tjänster tillsätts via jobbannonser. Det innebär att uppemot 80 % tillsätts på annat sätt t ex via personliga kontakter och spontanansökningar. Det har vi tagit som utgångspunkt i utvecklandet av vår arbetsmetodik och därigenom kunnat nå mycket goda resultat.

Personalpartner AB har i över ett decennium målmedvetet byggt upp ett stort nätverk av arbetsgivarkontakter inom alla branscher. Vi har arbetat med omställning, outplacement, jobbcoachning och arbetslivsinriktad rehabilitering och har i varje ärende tagit direkt kontakt eller förmedlat sådan med presumtiva arbetsgivare för våra klienter. Vi är även aktiva i företagsgrupper där vi initierat bildandet av ett par och sitter i styrelser. All vår verksamhet utgår från individer i en arbetssökande situation och vi har därför ett stort fokus på individuella lösningar. Det innebär också att vi valt bort verksamhetsområden där intressekonflikt med klientens långsiktiga mål kan uppstå som t ex bemanning.
Vi är ett Malmöbaserat företag med Skåne som arbetsfält. Vi är flitigt anlitade av Skånekommuner och en del större företag (t ex TetraPak) i outplacementuppdrag och har kontinuerligt arbetat med omställning via TSL. Kontakta oss gärna för referenstagning.

Vi kommer gärna ut på ett kostnadsfritt informationsmöte!

Kontakta:
Anders Karlsson tel: 040-94 91 91/ 0705-30 74 27

Läs mer om vårt upplägg >

För övriga villkor, läs under respektive fond:

Trygghetsfonden TSL >

TRR Trygghetsrådet >

Vilken trygghetsfond som är aktuell för dig beror på vilken bransch och vilket avtalsområde du tillhör. Notera att det finns fler än ovan nämnda.