Home » Vägledning

Vägledning

MENY: Introduktion  l  Jobbsökartips Mallar för CV m m  l  Lite om regler, lagar och stöd l  Jobbintervju  l  Länklista

Vår vägledning innebär att vi hjälper dig att se och utveckla dina styrkor.
Vi bistår med:

 • kartläggning av dina kompetenser och erfarenheter
 • hjälp vid upprättande av CV och personligt brev
 • guidning till internet som jobbsökarkanal
 • vägledning och idédiskussioner
 • personliga jobbsökarstrategier
 • coachning i jobbsökandet
 • förmedling av kontakter via våra nätverk

Vi har genom åren byggt upp nätverk av kontakter med arbetsgivare (offentliga, privata och inom föreningslivet) och är med i flera företagsgrupper. Vi har därför bra koll på arbetsmarknaden i närområdet, vet vad arbetsgivarna efterfrågar och kräver och kan förmedla kontakter.

Vägledningssamtal

Står ni inför uppsägning av personal av personliga skäl och/eller hälsoskäl?

För medarbetaren är det ofta en omtumlande och besvärlig process som kan underlättas genom vägledning och därigenom se andra möjligheter för att finna en långsiktigt hållbar lösning.

Det kan vara många negativa tankar som blockerar den berörda medarbetarens förmåga att se alternativen och möjligheterna. Med coachande vägledningssamtal kan denna blockering brytas och underlätta förhandlingar om uppsägning och omställningsprocessen för individen.

Personalpartner har diplomerade samtalscoacher och mycket goda referenser avseende omställning till nytt arbete. Vägledningssamtalen är ofta ett viktigt och första steg i denna process då de innehåller bearbetning av självinsikt och att se möjligheter istället för hinder.

Vi har många års erfarenhet från arbetssökande såväl med som utan problematik. En stor del av vår verksamhet är arbetsrehabiliterande insatser och åtgärder så vi har kunskap och erfarenhet kring arbetssökande med såväl psykisk och fysisk funktionsnedsättning som socialmedicinska hinder (samarbetssvårigheter, missbruk m m). Ofta finns något av detta med i bilden vid uppsägning av personliga skäl, i större eller mindre omfattning. I dessa fall kommer vårt långvariga samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens rehab-handläggare till nytta då vi kan bistå med råd och kontaktvägar.

Personalpartner har god kännedom om de stöd- och rehabiliteringsinsatser som kan erbjudas via t ex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i de fall sådant behov föreligger.

Att klargöra vägen till ett nytt arbete utifrån individuella förutsättningar, behov och önskemål gör att individen vågar ta steget och känner trygghet i sin egen beslutsprocess. Vår samtalsmetodik bygger på ett förhållningssätt där vi fokuserar på möjligheter och inte begränsningar. Vi är alla diplomerade samtalscoacher enligt ICF (International Coach Federation) och arbetar efter denna standard avseende etik och metodik i de delar av vägledningen som handlar om självinsikt och motivation till förändring.

All Personalpartners verksamhet är inriktad på individer i arbetssökande eller arbetsprövande processer. Vi har uppdrag via avtal med Arbetsförmedlingen, trygghetsstiftelserna och direkt från arbetsgivare, såväl offentliga som privata. Vi är uppskattade för vår tydliga resultatinriktning d v s oavsett utgångspunkt så är målet ett arbete och vi är en aktiv part med ett stort kontaktnät.

Ladda hem informationsblad (PDF 395 kb)

För referenser och mer information kontakta:

Anders Karlsson tel: 040-94 91 91/ 0705-30 74 27

Vägledningens innehåll och upplägg

 • Kartläggning av historik, erfarenheter och målsättning
 • Coachning, stöd och vägledning
 • Individuell jobbsökarstrategi
 • Rådgivning inför kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra berörda parter vid behov
 • Slutredovisning
 • Två konsulter vid varje samtal

Ett vägledningssamtal varar 1-2 timmar och antalet varierar beroende på individuella faktorer och enligt överenskommelse med uppdragsgivare.