Home » Jobbcoach

Jobbcoach

Personalpartner och jobbcoaching

Från den 1 oktober 2013 upphör anvisning till jobbcoachning från Arbetsförmedlingens sida. Vi fortsätter att coacha inskrivna deltagare till årskiftet.

Vi är idag fyra konsulter som alla har mer än 10 års erfarenhet vardera av personlig coaching mot arbete. Vi är diplomerade enligt ICF (International Coach Federation) vilket innebär att vi arbetar efter den etik och professionalism organisationen står för. Du kan läsa mer om ICF här: www.icfsverige.se.

Vi har en grundläggande övertygelse att du har möjligheter. Coaching innebär att vi hjälper dig att se och utveckla dessa. Eftersom vi pratar om jobbcoaching är målet givet – ett jobb. För att nå dit är det viktigaste ditt engagemang och här stöttar vi dig.

Våra coachers långa erfarenhet gör att vi arbetar resultat- och målinriktat.

Jobbcoachningen innehåller:

 • kartläggning av dina kompetenser och erfarenheter
 • genomgång av ansökningshandlingar
 • guidning till internet som jobbsökarkanal
 • vägledning och idédiskussioner
 • personliga jobbsökarstrategier
 • coaching i jobbsökandet
 • förmedling av kontakter via våra nätverk
 • hjälp vid framtagning av praktikplats

Vi har genom åren byggt upp nätverk av kontakter med arbetsgivare (offentliga, privata och inom föreningslivet) och är med i flera företagsgrupper. Vi har därför bra koll på arbetsmarknaden i närområdet, vet vad arbetsgivarna efterfrågar och kräver och kan förmedla kontakter.

 

Jobbcoachingens upplägg

Jobbcoachingen innehåller:

 • 12 personliga träffar med din jobbcoach. Varje träff är 30 minuter. Du har samma avtalade tid varje vecka. Tänk på att komma i tid då någon annan kan vara inbokad efter dig så det går inte att dra över på tiden.
 • 3 gruppträffar (5 personer i varje grupp):
  • Första gruppträffen är 4 timmar där vi bl a går igenom jobbsökarstrategier, ansökningshandlingar och hur man arbetar med sin jobbsökning strukurerat och målinriktat
  • Andra träffen är på 2 timmar och här går vi igenom aktuella regler, lagar och stöd (A-kassa, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, trygghetsstiftelserna m fl)
  • Tredje träffen är på 4 timmar och är inriktad på hur man lyfter fram sina positiva egenskaper i syfte att sälja in sig hos en arbetsgivare. Vi diskuterar också hur man hanterar den första kontakten med arbetsgivaren (vad är okej att fråga, kräva m m) och hur man klarar en jobbintervju. Slutligen pratar vi om arbetsplatskultur.