Home » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personalpartner Karlsson & Co ABs (Personalpartner AB) integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig såsom namn, personnummer, adress, insamlad dokumentation, foto m.m.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet. Vi minimerar alltid spridande av dina personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt genom att, i det fall det är tillräckligt, istället utlämna avidentifierade uppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi från dig som klient/kund?

Vi bearbetar enbart de personuppgifter som är klart motiverat med hänsyn till vårt uppdrag: Outplacement/omställning, arbetslivsinriktad rehabilitering, starta egen rådgivning, vägledning samt coachning. För detta ändamål behandlar Personalpartner AB följande personuppgifter: namn, personnummer, kontaktuppgifter och CV. Därutöver, i förekommande fall, hälsa, sjukhistorik, vårdkontakter, medicinsk dokumentation, sociala förhållanden samt myndighetskontakter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vi minimerar alltid spridande av dina personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt genom att, i det fall det är tillräckligt, istället utlämna avidentifierade uppgifter.

Lagring av personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att slutföra uppdraget. När uppdragstiden upphör lagrar vi dina personuppgifter max ett år. Detta för att kunna göra uppföljningar och statistik samt för att uppfylla de avtalsenliga krav våra uppdragsgivare ställt.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och vi följer gällande lagstiftning.

Cookies?

För att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av våra webbplatser använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din webbläsare och lagras på din dator. Du kan själv göra inställningar på din dator som förhindrar att cookies placeras på din dator.

Mottagare av personuppgifter?

Utgångsläget är att dina personuppgifter enbart behandlas av Personalpartner AB. Därutöver lämnar vi enbart ut dina personuppgifter i samförstånd med dig, enligt skriftlig överenskommelse.

Dina rättigheter?

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos Personalpartner AB avseende dig. Du har därutöver rätt att begära rättelse av felaktiga data, begränsning av data eller borttagande av dina personuppgifter.