Home » Nyhet » Fortsatt goda resultat för Jobbchansen

Fortsatt goda resultat för Jobbchansen

Jobbchansen var ursprungligen ett ESF-projekt som initierades och drevs av Personalpartner AB i samarbete med bl.a. Helsingborgs Stad. Projektet avslutades i juni 2014 och var då, sedan flera månader, redan implementerat i Helsingborgs Stads ordinarie programverksamhet. Helsingborgs Stad har upphandlat tjänsten av Personalpartner AB och vi arbetar vidare med att ta fram anställningslösningar för målgruppen långtidsarbetslösa personer med psykisk ohälsa som uppbär försörjningsstöd och ej är föremål föra aktiva insatser från Arbetsförmedlingens sida.

Publicerad Nyhet