Home » Förstärkt HR-stöd i rehab

Förstärkt HR-stöd i rehab

Personalpartner AB har de senaste åren utvecklat sin verksamhet och blivit ett stöd för HR-experter inom offentlig och privat sektor i deras rehabiliteringsarbete. Det handlar ofta om långtidssjukskrivna medarbetare som befaras sakna arbetsförmåga partiellt eller på heltid fram till ordinarie pensionsålder. Personalpartner AB samordnar insatserna gentemot vård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling samt tar fram underlag inför ansökan om sjukersättning.