Home » Archive by category "Nyhet"

Fortsatt omställningsleverantör till Lunds Kommun

Personalpartner AB vann hösten 2014 Lunds Kommuns upphandling avseende outplacementtjänster och är sedan dess en flitigt anlitad leverantör med lyckade resultat.

Personalpartner AB är nu inne på sitt 17:e år sedan starten våren 2003

Personalpartner AB är efter snart 15 års verksamhet en väl fungerande aktör på marknaden för omställning, Starta Eget-rådgivning samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samtliga konsulter har varit med sedan starten. Personalpartner AB utvecklas fortlöpande och har flera spännande verksamheter under planering.

Fortsatt avtal med Helsingborgs Stad avseende jobbprojekt

Personalpartner AB har sedan hösten 2013 avtal med Helsingborgs Stad avseende Jobbprojekt för arbetssökande som uppbär försörjningsstöd. Personalpartner AB söker, för kommunens räkning, arbetsgivare med rekryteringsbehov som, via en upplärnings/praktikperiod, är positiva till att anställa personer. Personalpartner AB bistår anställande arbetsgivare i rekryteringsprocessen. Avtalet är i dagsläget förlängt t.o.m. 2020-09-30.

Fortsatt goda resultat för Jobbchansen

Jobbchansen var ursprungligen ett ESF-projekt som initierades och drevs av Personalpartner AB i samarbete med bl.a. Helsingborgs Stad. Projektet avslutades i juni 2014 och var då, sedan flera månader, redan implementerat i Helsingborgs Stads ordinarie programverksamhet. Helsingborgs Stad har upphandlat tjänsten av Personalpartner AB och vi arbetar vidare med att ta fram anställningslösningar för målgruppen långtidsarbetslösa personer med psykisk ohälsa som uppbär försörjningsstöd och ej är föremål föra aktiva insatser från Arbetsförmedlingens sida.

Ökat intresse för Personalpartner ABs omställningstjänster avseende privata tjänstemän

Personalpartner AB har märkt ett märkbart ökat intresse för våra tjänster vad gäller omställning av privatanställda tjänstemän. Kanske har fler fått kunskap om att man som övertalig tjänsteman har rätt att själv välja annan omställningsaktör än TRR Trygghetsrådet. Även om man väljer annat leverantörsföretag skall ansökan gå via TRR Trygghetsrådet.