Home » Avtal med Lunds Universitet avseende strukturerat omställningsstöd

Avtal med Lunds Universitet avseende strukturerat omställningsstöd

Personalpartner AB erhöll 2016-06-15, efter offentlig upphandling, ett 2-årigt avtal med option för förlängning 1 + 1 år med Lunds universitet avseende strukturerat omställningsstöd.