Home » Aktuella avtal: Ny

Aktuella avtal: Ny

Förlängt avtal med Lunds Universitet avseende strukturerat omställningsstöd

Personalpartner AB erhöll 2018-05-21 en förlängning av sitt avtal med Lunds universitet avseende strukturerat omställningsstöd. Avtalet sträcker sig t.o.m 2020-06-14.