Välkommen till Personalpartner AB

Personalpartner AB är specialister på att bistå företag, myndigheter och organisationer med outplacement, omställningsarbete, coachning samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi erbjuder i förekommande fall även rådgivning vid start av eget företag som alternativ till att söka ny anställning.

I våra uppdrag med arbetssökande kan vi ta fram praktikplatser eller arbetsträningsplatser i rehabiliterande/utredande syfte.

Vi ger människor luft under vingarna

Vi arbetar alltid med individuella lösningar i omställning, rehabilitering och coachning.

Personalpartner AB har ett stort nätverk av kontakter med privata och offentliga arbetsgivare och arbetsgivare inom ideell sektor och social ekonomi. Det gör att vi har mycket goda möjligheter att matcha sökande mot ett jobb eller ta fram praktik- och arbetsträningsplatser.


Aktuella uppdrag

Personalpartner Karlsson & Co AB har genom åren etablerat sig som en mycket anlitad leverantör i outplacement- och omställningsuppdrag. Vårt resultatbaserade upplägg är uppskattat och likaså vår arbetsmetodik där vi går direkt på målet – ett arbete. Vi arbetar på uppdrag av ett antal skånska kommuner, Svenska Kyrkan, Lunds Universitet m.fl.

Uppdragens karaktär varierar över tiden och just nu arbetar vi mycket med arbetsanskaffning för långtidsarbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd och har en hälsoproblematik.